Pole vist tõesti mõtet hakata tublidele korteriühistu inimestele ja firmajuhtidele üle kordama tõsiasju, et heas korras hoone väärtus püsib kõrge, hoiab küttekulud madalad ja tagab mõnusa elu- ja töökeskkonna.

Oleme üheksa aastase tegutsemise jooksul olnud peamiselt suunatud uusehitistele ja oma professionaalse suhtumise, kvaliteetse töö ja soodsate hindadega teeninud ära peatöövõtjate usalduse ja rahulolu, mida kinnitab üha uuesti ja uuesti meilt hermetiseerimistööde tellimine.

Vuukide remonti on meilt tellinud nii Korteriühistud, Omavalitsused kui ka Ettevõtted. Tellijate soovitustel, et me võiks sellel alal kergemini leitavad olla, otsustasimegi 2015-st aastast hakata Korteriühistutele oma teenuseid pakkuma.

Ikka samadel alustel:

Professionaalne suhtumine

Kvaliteetne töö

Soodne hind

Millal renoveerida?

Eestis olevad raudbetoon elementidest monteeritud majad võib liigitada kahte ajajärku:

1. Kuni 1992 ehitatud nn. Nõukogude aegsed majad, kus elementide liitekohad(vuugid) on täidetud seguga.

Selliste elamute korral tuleks kindlasti kasutada vuukide renoveerimist, sest segu on oma olemuselt mitteelastne. Temperatuuri kõikumisega seinaelemendid aga kahanevad, või paisuvad. Liikumise korral segu ei liigu nendega kaasa ja tekivad praod, või kukub hoopis liitekohast välja. Sellest tulenevalt satub niiskus hoone konstruktsioonidesse ja elemendid hakkavad lagunema. Lisaks sellele võib ruumide sisemuses hakata tekkima hallitus, mis on tervisele ohtlik. Pragudest ja aukudest sisse puhuv tuul alandab siseruumi temperatuuri. Kindlasti tuleks üle vaadata ka akende ja paneelide liitumiskohad. Kui need juhtuvad olema peale akende vahetust hermetiseerimata, siis tuleks teha kindlasti ka seda.

2. 1993-… ehitatud hooned, kus juba elementide vahelised liited on hermetiseeritud elastse massiga.

1993-2002 aastal ehitatud hoonete vuukides kasutatud elastne mass on juba, või hakkab vananema ja oleks mõistlik välja vahetada. Sama kehtib akna ja seina liitekohtades olevale hermeetikule. Kui seda õigeaegselt mitte teha, siis hakkab toimuma sama protsess, nagu nn. Nõukogude aegsetel majadal.

2003-2005 aastal ehitatud hoonetel esineb hulgaliselt probleeme. Nimelt üks juhtivamaid elastsete masside tootjaid muutis oma tehase asukohta ja sellega kaasnes mittekvaliteetse materjali tulek turule. Materjali elastus vuukides kadus paari aastaga ja see muutus jäigaks ja rabedaks. Paigaldusfirmat nendes probleemides süüdistada ei saa ja garantiiaeg on ammu juba möödas. Kui Teie kasutuses olev hoone on just selles ajavahemikus ehitatud, siis oleks hädavajalik vuugid renoveerida.

2006-… ajavahemikus valminud majadel ei tohiks probleeme olla. Eestis saadaolev materjal on olnud kvaliteetne ja kui paigaldusfirma pole teinud just mitteprofessionaalset tööd, siis saate veel aastaid nautida head elukeskkonda soojas vett ja tuult pidavas majas.

Kuidas renoveerida?

Enne vuugifirmaga lepingu sõlmimist võiks Tellija välja selgitada, mida Ta makstava tasu eest saab ja kas töö tegija on üldse kompetentne seda tööd tegema. Allpool on toodud meie arusaam tööde etappidest ja kuidas peaks üks vuukija oma tööd tegema ning mida teadma.

1. VUUKIDE AVAMINE JA PUHASTAMINE

Seguga täidetud vuugid tuleb puhastada vanast segust, elastsest ainest ja tihendist kuni paneeli soojustuskihini. Juhul, kui paneelid on monteeritud nii(vuugivahe on liiga kitsas), et seda pole võimalik teha, tuleks puhastada vuugid vähemalt nii kaugele, et saaks paigaldada põhjatihendi. See on kõige vaevarikkam ja aeganõudvam töö kogu protsessi juures ja on ette tulnud, et vuugifirmad ei tee seda etappi piisavalt hoolikalt, või teadlikult ei teosta seda täies mahus. See annab suure aja(raha) kokkuhoiu, aga garanteerib ka mittekvaliteetse lõpptulemuse, mida on võimalik tuvastada alles aasta pärast. Elastse massiga hermetiseeritud vuukide puhul on see protsess lihtsam. Tuleb lihtsalt eemaldada vana mass ja tihend. Kõik muud tööosad on sarnased, nagu seguga täidetud vuukide puhul. Selle protsessi käigus tasub kontrollida ka vuukide soojustust. Kus on see puudulik, tuleb paigaldada ehitusvilla.

2. VUUGISERVADE TÖÖTLEMINE

Paneeli servade vuugitavad pinnad peavad olema “haljad”, st. värvi, lahtiste osade, vana materjali vabad. Parima tulemuse annab paneeli servade töötlemine deemant lihvkettaga nurklihvijat(relakas) kasutades.

3. PÕHJATIHENDI PAIGALDUS

Mitmetes internetiartiklites on kirjutatud, et tegemist on soojustusega. Tegelikult pole sellel soojustusega mingisugust pistmist, sest see ei ole soojustusmaterjal ja soojustusmaterjal paigaldatakse paneeli soojustuskihti mitte väliskihti. Põhjatihend peab olema ca 20-25% laiem kui vuuk ja see paigaldatakse arvestades vuugi laiust õigele sügavusele, et tagada vuugimassi pigaldusjuhise järgne paksus ja õige kuju(keskelt õhem, et tagada venivus ja äärtest läiem, et tagada nakkuvus). Põhjatihend on suletud pooridega tihend ja seda paigaldades ei tohi tihendit vigastada. Vastasel juhul võivad tekkida vuugimassi pinnale õhumullid.

4. VUUGITAVATE PINDADE KRUNTIMINE

Vuugitavad pinnad krunditakse selleks tööks ette nähtud primeriga, et tekiks paneeli ja massi vahel hea nakkumine. Tähtis on, et vuugimassi ei kantaks märja primeri peale vaid oodataks ära selle kuivamine. Vastasel juhul ei teki head nakkuvust.

5. HERMEETIKU PAIGALDUS

Vuugimass paigaldatakse põhjatihendi peale nii, et vuuk saaks ühtlaselt täidetud. Faasidega paneelide puhul paigaldatakse see faasi äärega võimalikult tasa kuid nii, et mass ei läheks faasi ääre peale. Faasideta paneeli puhul paigaldatakse mass paneeli servast 5mm sisse poole, et paneeli nõrgem pealispind ei hakkaks hästi nakkunud massi ja temperatuuri muutusega kaasneva paneeli kahanemise koosmõjul mõranema.

6. HERMEETIKU SILUMINE

Hermeetikule silumispulgaga ühtlase surve avaldamine pressib selle vastu paneeli ja nii tekib lõplik nakkumine. Vilunud ühtlaste liigutustega töötamine kindlustab, et vuuk tuleb sile ja ilma hermeetiku jääkideta paneelil.

Selliselt toimides tulebki kvaliteetne tulemus, mis on hea väljanägemisega ja jääb aastateks kestma.

Mis materjale kasutada?

Iga töö jaoks tuleb valida õige materjal. Vastavalt töö iseloomule, ilmastikulistele tingimustele ja kliendi soovidele leiame parima.

Kuna üks osa töö õnnestumisest on õige ja kvaliteetne materjal, kasutame ainult sertifitseeritud tooteid, mis on läbi aastatepikkuse kogemuse osutunud vastupidavateks.

Horisontaalse menüü MATERJALID ikooni alt Leiate firmade toodangu, mida me igapäevaselt kasutame ja julgeme soovitada.

MIKS Suves Vuuk OÜ?

1. Oleme enda tööde kvaliteedi suhtes väga nõudlikud.

2. Omame kõrget teoreetilist ja praktilist kogemust.

3. Pakume oma teenuseid soodsate hindadega.

4. Peame tähtaegadest kinni.

5. Lahendame tekkinud pobleemid kiiresti.

6. Anname viie aastase garantii.

Kui palju maksab?

Kahjuks pole vuukide renoveerimisel võimalik nimetada universaalset hinda.

Et teha Teile võimalikult soodne hind, tuleb arvesse võtta töö iseloomu, vuukide laiuseid, tõstemehhanismide maksumust jne.

Kuna oleme Eestis üks juhtivamaid firmasid, siis koostööparnerid pakuvad meile nii materjale kui mehhanisme parimate hindadega. Meie kollektiiv on karske ja tulemusele suunatud mõtlemise ja tegutsemisega. Need tegurid aitavad meil hoida nii otsesed kui kaudsed kulud kontrolli all ja pakkuda soodsat hinda.

Kui Te pole veel otsustanud, kas renoveerida vuuke ja tunnete huvi, mis oleks selle töö hind, siis võtke kindlasti ühendust. Konsulteerime meelsasti ja püüame leida Teile sobiliku lahenduse.

Kui on otsus tehtud, et vuugid tuleb renoveerida, siis pöördudes meie poole, külastame Teie objekti ja teeme teile konkreetse hinnapakkumise.